• Informació per a científics col·laboradors

 • El Programa Experiència està obert a científics, enginyers, metges, arquitectes, etc.,  que hagin treballat en el camp de la recerca relacionada amb les ciències de la vida, directament o indirectament, i estigui jubilada o sigui emèrita. És un programa de voluntariat que vol millorar l’aprenentatge de les ciències a les nostres escoles.

  El científic s’associa a un professor o grup de professors d’un centre per treballar amb total flexibilitat decidint què seria adient per a l’alumnat i per al professorat. S’hi estableix un procés d’interacció entre el científic i el professorat, amb l’objectiu d’aportar innovació i/o actualització a l’aula.

  Mitjançant aquesta interacció, el científic proporciona idees al professorat i decideixen conjuntament el que seria més adequat plantejar a l’alumnat.

  Què implica?

  La participació s’adapta als interessos i a les pròpies possibilitats i disponibilitats del científici d’acord amb el professorat del centre amb el qual s’ha establert la col·laboració. El projecte està concebut com una col·laboració estable i continua durant com a mínim un curs lectiu.
  La col·laboració pot consistir en activitats ben diferents:
  1. Xerrades a un grup classe sobre continguts científics que probablement no estan al currículum escolar perquè són massa nous però que poden ser interessants.
  2. Presentar un procés o tecnologia industrial que sigui d’especial interès a ser divulgat, que pot anar acompanyat d’un treball per part de l’alumnat.
  3. Organitzar una visita del grup classe a l’anterior lloc de treball, a un museu, a un observatori o a un altre lloc relacionat amb la ciència.
  4. Presentar notícies científiques d’actualitat.
  5. Donar a conèixer la pròpia trajectòria professional per orientar l’alumnat cap a carreres científiques.
  6. Donar suport al professorat per planejar i a executar activitats de ciència amb l’alumnat.
  7. Assessorar el professorat que desitja un nou plantejament de certs conceptes científics.
  8. Assessorar l’alumnat en la realització de treballs de recerca.
  9. Col·laborar amb el professorat a elaborar activitats per a l’alumnat més avantatjat.
  10. Ajudar a planejar i executar una fira de ciències o una competició científica.

  S’espera que la col·laboració entre el científic i el centre esdevingui un procés d’interacció, a través del qual es duguin a terme més d’una d’aquestes activitats durant l’any lectiu.

  Quin benefici pot representar?

  Els científics que han treballat amb escoles destaquen el caràcter sempre gratificant de l’activitat. El propi entusiasme per la ciència s’incrementa sovint observant la curiositat i la participació de l’alumnat. Resulta reconfortant interessar els estudiants per la ciència com una opció professional i com a part de les seves vides quotidianes.

  L'equip del Programa Experiència et dóna suport!

  El Programa Experiència ofereix suport tant a les escoles com als científics que s’associen amb l’escola per assegurar l’èxit de la col·laboració.
  Aquest suport inclou:
  • Sessions d’informació i assessorament sobre com treballar amb les escoles, el professorat i l’alumnat.
  • Idees per establir i mantenir una associació amb una escola.
  • Acompanyament i suport.

  El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya recolza i reconeix aquesta iniciativa.

  Preguntes Més Freqüents

  Durant quant de temps té lloc la col·laboració amb les escoles?

  La durada de la col·laboració és flexible però s’espera que no sigui una intervenció puntual sinó l’establiment d’un ‘partenariat’ que suposi un compromís de treball conjunt mitjançant un procés d’interacció entre científic i centre escolar. El programa potenciarà aquelles col·laboracions que s’estenguin al llarg del curs.

  Quins continguts s’han de cobrir amb les activitats?

  El programa tractarà tots els continguts que puguin estar relacionats amb l’àmbit de les ciències de la vida, des d’una perspectiva molt oberta. Segons les necessitats de l’escola i a les àrees d’expertesa del científic, l’equip del programa pot assessorar respecte quins són els continguts i formats més adients a tractar.

  Amb quantes escoles s’espera que col·labori?

  El programa assignarà a cada científic un centre escolar i a cada centre escolar un científic (en algun cas, en podrien ser dos). Aquest binomi científic – escola tindrà una durada mínima d’un any lectiu que es pot prorrogar a voluntat d’ambdues parts.