• José Costa López

  • Nascut a Vinaròs (Castelló) el 13/09/36, és llicenciat en Ciències (Secció de Químiques) per la Universitat de València (1959), Ingénieur du Genie Chimique per la Universitat de Toulouse, França (1962), i doctor en Ciències (Secció de Químiques) per la Universitat de Madrid (1966). Ha estat becari (CSIC, MEC, Fundació March,…) a les Universitats de València, Toulouse (França) i Madrid, ajudant i professor adjunt de la Universitat de Madrid, i catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona des de 1967 fins a la seva jubilació el 2006. Ha estat nomenat professor emèrit d’aquesta universitat exercint la seva activitat els tres anys que permet l’Estatut d’Autonomia de la Universitat de Barcelona. Actualment és president de l’Associació PROCITEC (Promoció científica i tecnològica de la Enginyería Química) constituïda per alguns membres del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona. Així mateix ha estat vicedegà de la Facultat de Ciències, vicedegà de la Facultat de Química, degà de la Facultat de Química, i director del Departament d’Enginyeria Química i Metal·lúrgia de la Universitat de Barcelona. Ha estat membre del Consell d’Administració constitutiu de ERKIMIA SA del grup ERCROS S.A. durant cinc anys. És membre de diverses societats científiques i professionals, formant part de la seva junta directiva o de diversos grups de treball de les mateixes. Actualment (des 17.06.96) és degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Químics de Catalunya i president de l’Associació de Químics de Catalunya. Ha rebut diversos premis i distincions. Ha rebut el Premi Medalla d’ Plata Narcís Monturiol 2004 de la Generalitat de Catalunya, Premi de Química per a Doctors curs 1965-1966 de la Fundació Cañada-Blanch de Borriana. És acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona i acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Així mateix se li han atorgat les Medalles de Bronze i de Plata de la Universitat de Barcelona per la seva tasca docent, investigadora i de gestió acadèmica.