• Pere Gascon Vilaplana

  • El Prof. Pere Gascon ha estat fins al mes de juny de 2014 , director del Servei d’Oncologia Mèdica i coordinador científic de l’Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques (ICMHO) de l’Hospital Clínic de Barcelona. Actualment és conseller sènior del Servei d´Oncologia Mèdica. La seva trajectoria médica i científical als Estats Units va tenir una durada de 24 anys quan va decidir tornar a Barcelona per prendre possessió del càrrec que ha ocupat fins fa uns mesos. El professor Pere Gascon, tot  just en acabar els seus estudis de Medicina a Barcelona, es va traslladar als Estats Units on es va formar en les següents institucions: la New York University Medical Center  de Nova York, el National Institutes of Health, NIH a Bethesda i la Washington University a St. Louis. El 1984 als 36 anys fou contractat per la Facultat de Medicina de l’Estat de New Jersey com a cap del Servei d’Hematologia i Oncologia, institució en la qual se li va atorgar el grau de professor vitalici. Des d’aquesta institució fou contractat per l’Hospital Clínic per liderar el Servei d´Oncologia Mèdica.

    El 1995 fou elegit Metge de l’Any a l’Estat de New Jersey per l’American College of Physicians.  El Prof. Gascon és diplomat per l’American Board en Medicina Interna, en Hematologia i en Oncologia Mèdica, també és membre de la prestigiosa Alfa-Omega-Alfa Honor Society –l’única societat d’honor en medicina als Estats Units–, de la New York Academy of Sciences, Fellow de la New York Academy of Medicine i del American College of Physicians. És també membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i de la Reial Acadèmia de Doctors i membre numerari de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya.  És també membre fundador de la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO). Ha estat President de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears –secció d’Oncologia–  i membre de la Junta de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer (ASEICA). És actualment editor-in-Chief de la revista Clinical and Traslational Oncology. Té més de dues-centes publicacions “peer-review” i ha dirigit 28 tesis doctorals. Ha estat el fundador del laboratori de Oncologia Molecular i Translacional que ara està situat a l’edifici CELLEX de la Facultat de Medicina. El Prof. Pere Gascon posseeix el títol d’enginyer tècnic industrial i va completar els estudis de la llicenciatura de Filosofia i Lletres, en la vessant Història de la Filosofia per la Universitat de Barcelona.