• Montserrat Rivero Urgell

    JULIOL 31, 2015

  • Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB). Especialista en Farmàcia Galènica i Industrial (UB). Estudis superiors  de Nutrició Humana i Dietètica per la Facultat de Medicina de la Universitat de Nancy (França). Diplomada en Nutrició per la Universitat de Granada. Diplomada en Sanitat i Màster en Ciències de l’Alimentació per la UB.

    Ha fet formació directiva i empresarial a IESE, ESADE, EADA,ODE, TEAM 2000 i UB.

    També ha desenvolupat activitats científiques a la UB (Facultat de Farmàcia i Parc Científic,  PCB) i a empreses ( Laboratoris Geminis, Dietisa, Nutrexpa i Laboratoris ORDESA). 

    Ha estat durant 28 anys directora general científica i ha dirigit o participat a 97 projectes de recerca nacionals, europeus i internacionals. 8 patents com a inventora; ha participat a nombrosos llibres, 90 articles científics, 52 articles professionals i 32 divulgatius. Hi ha assistit a 301 congressos nacionals i internacionals;  ha impartit 242 conferències  i ha fet 136 cursos per a professionals. Ha dirigit i participat a 11 tesis doctorals i els seus tribunals.