• Mercè Izquierdo Aymerich

  • Llicenciada en Ciències (Química) per la Universitat de Barcelona i doctora en Ciencias (Química) per la Universitat Autònoma de Barcelona. És catedràtica d’universitat emèrita.

    Ha estat, entre d’altres, directora de departament, vicedegana i vicerectora  a la UAB; responsable de formació del professorat a la Generalitat de Catalunya de Didàctica de les Ciències; directora del Grup de Recerca LIEC (Llenguatge i ensenyament de les ciències) finançat per la Generalitat de Catalunya; secretaria general i degana del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències i Lletres de Catalunya; i codirectora de la revista Enseñanza de las Ciencias. Així mateix, ha dirigit tesis doctorals i publicat nombrosos articles i llibres.

    La seva recerca se centra en el llenguatge i l’ensenyament i aprenentatge de les ciències (química). El seu interès es basa en la filosofia i història de la química perquè permeten veure la base empírica dels conceptes i els seus processos de construcció. Analitza els llibres de text i la seva funció així com el de les narracions en el procés de modelització; i en el disseny de les unitats didàctiques que formen un currículum ben fonamentat. Tot això conflueix a destacar la importància de dissenyar una “química escolar per a tothom” i de construir una teoria dels continguts escolars que, encara que s’insereix en la tradició de la transposició didàctica, potser hagi de superar-la.

    Actualment està treballant en la implementació a les escoles de la proposta curricular ‘Ciències 12-15’ que ha dissenyat un grup d’investigadors sota la seva direcció, així com en una proposta de química a Primària. El seu interès se centra a aprofundir més en les diferències entre ‘àtom químic” i “àtom físic” i en les conseqüències (que considera positives per a l’ensenyament tant de la física com de la química) d’establir-les amb claredat.