• Josep Amat i Girbau

  • Albert Bordons

  • Doctor en Biologia, actualment Catedràtic Emèrit de la Universitat Rovira i Virgili. Experiencia docent en Bioquímica i Biologia Molecular, Microbiologia Industrial, Biotecnologia, Genètica i Enologia. Investigació en microbiologia ambiental i industrial, sobretot en bacteris làctics d’aliments, i especialment del vi. Ha estat responsable d’Ensenyament, director de Departament i Degà de Facultat.