CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La utilització d’aquest lloc web està subjecte a l’acceptació de les següents condicions d’ús. El sol fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els seus continguts, implica que l’usuari ha llegit i accepta totes les condicions.

La FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (d’ara endavant FCRI), es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les Condicions Generals i, en general de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquesta pàgina web. Igualment, també es reserva el dret de suspendre, temporalment o definitivament, l’accessibilitat a les seves pàgines web.

Els preguem que llegeixin atentament.

INFORMACIÓ GENERAL EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE), LLEI 34/2002 DE 11 DE JULIOL.

TITULARITAT DEL LLOC WEB

DOMINI PRINCIPAL: www.fundaciorecerca.cat
ALTRES DOMINIS DE LA FCRI: http://bac.fundaciorecerca.cat
http://parlamentjove.fundaciorecerca.cat
http://experiencia.fundaciorecerca.cat
http://www.cquatre.cat
TITULAR: FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ
DOMICILI SOCIAL: Passeig Lluís Companys, 23
TELÈFON: 93.268.77.00
E-MAIL: info@fundaciorecerca.cat
NIF: G-58285784
DADES REGISTRALS: Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, inscrita amb el número 281.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

És important per FCRI, garantir la protecció, privacitat i seguretat de la seva informació personal, i per aquest motiu intentem complir amb les lleis sobre privacitat, protecció de dades i seguretat de totes les dades personals on tenim llocs web.

A través dels nostres llocs web, la FCRI no recollirà cap tipus d’informació personal sobre vostè, llevat que vostè voluntàriament ens les faciliti, ja bé sigui omplint algun formulari o mitjançant altres vies. Les dades personals rebudes s’utilitzaran per a respondre les seves consultes, enviar comunicacions a l’usuari per mantenir-lo informat sobre els nostres serveis, així com de totes les activitats relacionades amb les pàgines web.

Per tant, l’usuari autoritza expressament a FCRI a poder remetre-li informació diversa per correu electrònic. Si vostè no desitja rebre informació sobre els nostres serveis, si us plau, indiqui’ns-ho expressament per correu electrònic a info@fundaciorecerca.cat o escrigui’ns a Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Passeig Lluís Companys nº 23, (Barcelona – 08010).

Els llocs web de la FCRI, poden contenir enllaços a altres llocs web gestionats per tercers sobre els quals la FCRI no exerceix cap tipus de control. La FCRI no és responsable de les polítiques de privacitat o el contingut d’altres llocs web no gestionades per ella mateixa.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Qui utilitza aquests llocs web, ho fa pel seu propi compte i risc. FCRI no es fa responsable dels errors o omissions que poguessin tenir aquests llocs web, ni tampoc es fa responsable de qualsevol dany o perjudici produïts ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de les matèries contingudes en aquestes pàgines web i de l’ús de la informació.

FCRI no garanteix l’absència de virus o elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, ni en altres documents o arxius.

FCRI, no pot assumir ninguna responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines web.

INFORMACIÓ TÈCNICA

Les webs són compatibles amb tots els navegadors coneguts i incorpora el disseny web adaptatiu per tal de poder ser visualitzada des de qualsevol dispositiu (telèfon, tauleta, ordinador, etc).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I COPYRIGHT

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en els llocs web, pertanyen a FCRI o en el seu cas, a tercers.

Les informacions, que poden provenir de fonts externes (identificades oportunament en cada cas), podrien no ser completament exactes o actualitzades, tot i els esforços perquè així sigui.

Tots els continguts estan protegits pels drets de Copyright, i propietat intel·lectual, que l’usuari ha de respectar. La informació d’aquesta web només podrà ser usada per aquelles persones expressament autoritzades per l’autor.

Resta prohibit, qualsevol ús dels continguts de la pàgina web, concretament sobre les fotografies, imatges, textos, disseny gràfic, continguts creatius i estètics, índexs, sons i codis font, sense l’autorització expressa dels seus titulars/autors. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.

FCRI, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, són marques protegides legalment i propietat de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “Copyright”, o altres dades identificatives, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme de informació que poguessin contenir els continguts.

Tota vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en aquestes webs, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, i qualsevol altra normativa vigent, comportarà les responsabilitats civils i/o penals que en cada cas corresponguin.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La facilitació de dades personals no és requisit per tal d’accedir als continguts d’aquestes webs. Únicament s’emmagatzemaran les dades personals que l’usuari voluntàriament faciliti si ho desitja, ja bé sigui mitjançant formularis, com mitjançant qualsevol altra via.

FCRI, es compromet a complir la legislació vigent en matèria de protecció i tractament de dades personals i en particular la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal de 13 de Desembre, així com el seu Reglament (Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre).

Les dades personals proporcionades per l’usuari, seran incloses en els nostres fitxers, degudament registrats en el registre de la Agencia Espanyola de Protecció de Dades, i tractades conforme a la Llei Orgànica 15/1999, la finalitat de la qual és facilitar la informació requerida per l’usuari o una altra informació que FCRI pugui considerar del seu interès. L’usuari pel fet d’enviar les seves dades personals a través d’aquests mitjans esmentats, dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals.

Els usuaris, les dades del quals siguin objecte de tractament, podran exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les seves dades, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: FCRI, Passeig Lluís Companys nº 23, 08010 Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, posar la referència “LOPD FCRI” i contingut concret del dret exercit.

Els usuaris garanteixen que són majors d’edat i que la informació facilitada és exacta i veraç. Seran els únics responsables de la veracitat i correcció de les dades incloses, quedant FCRI exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte.

MESURES DE SEGURETAT

FCRI informa a l’USUARI que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la LOPD, i normativa de desenvolupament. Igualment, FCRI garanteix a l’usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

POLÍTICA DE COOKIES

Les cookies són petits arxius de text que recopilen petites quantitats d’informació i que es descarreguen al seu navegador al navegar per un lloc web. Aquests arxius normalment es classifiquen com a cookies de sessió o com a cookies persistents. Les primeres desapareixen del dispositiu quan es tanca el navegador i les persistents romanen a l’equip fins que l’usuari les elimina o vencen.

En el cas d’aquest lloc web, només utilitzem cookies de sessió que desapareixen una vegada es tanca el navegador i les pròpies de Google Analytics (que recopilen informació anònima per saber com s’utilitza el lloc web, la procedència, les pàgines visitades, etc). A més, el WordPress pot utilitzar-ne d’altres per finalitzats estadístiques.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions generals, queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pagina web, l’usuari i FCRI, acorden sotmetre’s expressament a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.