• Antoni Vallès

 • Professor Emèrit – àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública.

  Docència de 1r, 2n i 3r cicle en els Ensenyaments de Medicina, Odontologia, Psicologia, Farmàcia, Infermeria, Podologia , Nutrició Humana i Dietètica, Dietètica i Alimentació Humana.

  Principals assignatures impartides: Introducció a la Recerca, Tècniques i recursos d’Aprenentatge, Bioestadística, Epidemiologia, Salut Pública, Demografia Mèdica, Formes Operatives de Recollida d’Informació, Tècniques i Mètodes d’Estudi de Nutrició Aplicada. Tècniques de Mostratge.

  Càrrecs acadèmics:

  – Secretari del Consell d’Estudis de la Facultat de Medicina de la UB (1997-1999)

  – Secretari del Departament de Salut Pública i Legislació Sanitària de la Divisió de Ciències de la Salut de la UB (1995 a 1998)

  – Vicedegà de docència en funcions de la Facultat de Medicina de la  UB (1995-1998)

  – Cap d’Estudis en funcions de Nutrició Humana i Dietètica (2000-2001)

  – Secretari de la Facultat de Medicina de la UB (2001-2004)

  – Vicedegà d’Assumptes Acadèmics de la Facultat de Medicina de la UB (2004-2005)

  – Vicerector d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (2005- gener 2008)

  Representació en Òrgans de govern:

  – Consell d’Estudis de la Facultat de Medicina de la UB (1986-1999).

  – Claustre de Professors del CESNID, Centre d’Estudis en Nutrició i Dietètica, adscrit a la UB) (1994-2003)

  – Consell Docent  del CESNID (2001-2003)

  – Junta de Facultat de la Facultat de Medicina de la UB (1980-2005)

  – Claustre de la Universitat de Barcelona (1994-2007)

  Representació en Comissions:

  – Comissió de Docència de la Facultat de Medicina de la UB (1982- 1998).

  – President de la Comissió de Docència de la Facultat de Medicina (1995-1998)

  – Comissió Permanent del Consell d’Estudis de la Facultat de Medicina (1986-1999)

  – Comissió de Seguiment i Revisió del Pla d’Estudis de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica al CESNID (2000-2002)

  – Comissió d’Extensió Universitària de la Divisió de Ciències de la Salut (2002)

  – President de la Comissió de Biblioteques de la Facultat de Medicina de la UB (2004-2005)

  – President de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Medicina. (2004-2005)

  – Comissió de Biblioteques de la Universitat de Barcelona (2004-2005)

  – Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona(2004-Actualitat)

  Membre dels Grups d’Innovació Docent següents:

  – Grup de Desenvolupament per a l’aprenentatge de l’Estadística de la Divisió II i de la Divisió IV. (Grup d’Excel·lència) des de 01/01/2001 fins a 31/12/2002

  – Grup pel desenvolupament per l’aprenentatge de l’estadística en salut. (Grup Consolidat) des de 01/01/2004 fins a l’actualitat.

  – Trans-Edu,Consolidat (GIDC). Grup transversal d’innovació docent sobre aprenentatge autònom, (2013 – Actualitat)

  Recerca:

  – Formes operatives de recollida de informació, Qüestionaris, especialment en l’àrea de la Salut (director de 6 tesis doctorals sobre aquest tema)

  – Tècniques de mostratge.

  – Docència, especialment Educació Mèdica

  – Nombre de comunicacions sobre temes docents a congressos:

  – 35 Nacionals

  – 8   Internacionals.

  Nombre de publicacions sobre docència en revistes:

  – 12 Nacionals

  –   2 Internacionals