• Albert Bordons

  • Albert Bordons

  • Doctor en Biología. Actualment Catedràtic Emèrit de la Universitat Rovira i Virgili. Experiencia docent en bioquímica i biologia molecular, microbiologia industrial, biotecnologia, genètica i enologia. La seva recerca se centra en la microbiologia ambiental i industrial, sobretot en bacteris làctics d’aliments, i especialment del vi. Ha estat responsable d’Ensenyament, director de Departament i Degà de Facultat.